Szanowni Klienci, kupując u nas podłogi i drzwi z montażem Nasi Klienci są rozliczani za usługę na preferencyjnych warunkach.
Podłogi w zależności od ich właściwości układamy w systemie pływającym lub jako klejone do podłoża. Zakładamy również listwy MDF, drewniane, PCV, a także listwy sztukateryjne.

Drzwi wewnętrzne i wejściowe montujemy za pomocą ościeżnic regulowanych, stałych lub metalowych przy użyciu najlepszych pian montażowych i zapraw.
Cena usług uzależniona jest od rodzaju, formatu i ilości materiału. Skorzystaj z opcji zakupu z montażem i zaoszczędź 15% VAT-u! Przy wybraniu opcji zakupu z montażem na cały materiał Vat 8%*

*szczegóły w salonie

Z obniżonej stawki VAT skorzystać mogą osoby fizyczne i prawne, jeżeli zamówią usługę montażu w lokalu mieszczącym się w definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego (bez znaczenia ma tutaj tytuł prawny do lokalu, w którym wykonana będzie usługa). Definicja społecznego budownictwa mieszkaniowego określona jest przez ustawę o podatku od towarów i usług, art. 41 ust 12, 12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.